Behandelmethodes

Welke therapieën zijn er?
Klachten en problemen kunnen op verschillende wijze aangepakt worden. Het is tegenwoordig niet eenvoudig om de werkwijze van de psychotherapeut te beschrijven. Het komt nog maar weinig voor dat een psychotherapeut zich tot een enkele benaderingswijze beperkt en alleen cliënten accepteert die in dat model passen. De moderne therapeut is meestal wel een specifieke benadering meer toegedaan dan andere. Ik ben in de loop der jaren elementen uit andere benaderingen gaan overnemen en heb deze geïntegreerd in mijn aanpak. Het voordeel van een dergelijke werkwijze voor u als cliënt is dat ik als therapeut een grotere variatie aan klachten kan bewerken, op verschillende manieren en met verschillende accenten.


Client-centered Gesprekstherapie

Dit is de therapievorm waarin ik oorspronkelijk ben opgeleid. Ik besteed er hier dan ook verhoudingsgewijs de meeste aandacht en ruimte aan. Het is een gesprekstherapie die meer accent legt op het ”hier en nu” en minder op de analyse van de vroege jeugdervaringen van cliënten. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, wat hij met de therapie wil bereiken, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

De cliëntgerichte psychotherapie richt zich op personen met het verlangen iets in hun leven te veranderen en te groeien in hun persoonlijke mogelijkheden. De psychotherapeut nodigt een cliënt uit stil te staan bij en te ervaren wat er in hem of haar omgaat. De cliënt leert anders tegen zichzelf en andere mensen aan te kijken. Door het (h)erkennen van de lastige, maar ook de sterke kanten van zichzelf, en hier gebruik van te maken, kan een cliënt beter dan tevoren met moeilijke situaties in het leven omgaan. Bovendien is de cliënt in de gelegenheid om met de therapeut na te denken over de vraag welke invulling hij of zij aan het verdere leven wil geven. De psychotherapeut ondersteunt en helpt de cliënt bij dit proces.

Belangrijker dan de aard van de klacht, is dat de cliënt bereid en ook voldoende in staat is om in een therapeutisch contact over zichzelf na te denken en stil te staan bij de eigen gevoelens. Cliëntgerichte psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen baat hebben bij een cliëntgerichte psychotherapie voor onder andere depressies, conflicten met anderen, angstgevoelens, te weinig zelfvertrouwen, (vage) lichamelijke klachten, slaapproblemen, onverwerkte trauma’s, moeilijkheden op het werk en/of thuis en stress.
De cliëntgerichte psychotherapie duurt doorgaans langer dan de klachtgerichte psychotherapie. De therapie kan een half jaar tot enkele jaren duren. Vijfentwintig sessies (ruim een half jaar) tot 50 (ongeveer een jaar) is doorgaans voldoende bij de meest voorkomende klachten.


Daarnaast maak ik in mijn behandelingen gebruik van elementen van de onderstaande therapievormen:


Cognitieve Gedragstherapie

Bij deze vorm van therapie stelt de therapeut zich actiever en sturender op dan bij de andere twee vormen. Bij de cognitieve gedragstherapie is het uitgangspunt: anders denken leidt tot anders voelen en handelen. De therapeut ontleedt samen met de cliënt hoe deze over een probleemsituatie denkt. Vervolgens gaat de therapeut op zoek naar de daarachter schuilgaande irrationele veronderstellingen en filosofieën. Wanneer de denkfouten opgespoord zijn wordt de cliënt geleerd zijn denkwijze te veranderen en worden via actieve gedragsexperimenten andere meer realistische denkwijzen bekrachtigd.


Psychoanalytische Psychotherapie

In deze therapievorm worden de problemen die de cliënt in het dagelijks leven ervaart in verband gebracht en geïllustreerd met situaties uit het verleden of problematische fases in de therapie zelf. De essentie van de behandeling berust op de bevinding dat het gedrag van mensen in sommige situaties niet gestuurd wordt door de kansen en mogelijkheden die in zijn omgeving liggen maar nog steeds bepaald kan worden door ervaringen en rolpatronen uit het verleden. In de therapie wordt dieper ingegaan op de zich steeds herhalende problemen en getracht te komen tot een beter begrip van gedeeltelijk bewuste of onbewuste samenhangen. Het aldus toegenomen zelfinzicht maakt de weg vrij naar een positiever zelfbeeld en een toekomst met meer keuzevrijheid.


foto-koosch-pels-rijcken.jpg

Contactgegevens

Psychologie en Psychotherapie

Pels Rijcken

Wezenland 11

1791 AZ Den Burg (Texel)

Bekijk de route


E-mail: info@psycholoogtexel.nl

Telefoon: 06-23492021

Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen

12.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren wordt u doorverbonden met de voicemail. Spreek een bericht in en ik bel u terug.

Behandelmethodes

Welke therapieën zijn er?
Klachten en problemen kunnen op verschillende wijze aangepakt worden. Het is tegenwoordig niet eenvoudig om de werkwijze van de psychotherapeut te beschrijven. Het komt nog maar weinig voor dat een psychotherapeut zich tot een enkele benaderingswijze beperkt en alleen cliënten accepteert die in dat model passen. De moderne therapeut is meestal wel een specifieke benadering meer toegedaan dan andere. Ik ben in de loop der jaren elementen uit andere benaderingen gaan overnemen en heb deze geïntegreerd in mijn aanpak. Het voordeel van een dergelijke werkwijze voor u als cliënt is dat ik als therapeut een grotere variatie aan klachten kan bewerken, op verschillende manieren en met verschillende accenten.


Client-centered Gesprekstherapie

Dit is de therapievorm waarin ik oorspronkelijk ben opgeleid. Ik besteed er hier dan ook verhoudingsgewijs de meeste aandacht en ruimte aan. Het is een gesprekstherapie die meer accent legt op het ”hier en nu” en minder op de analyse van de vroege jeugdervaringen van cliënten. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, wat hij met de therapie wil bereiken, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

De cliëntgerichte psychotherapie richt zich op personen met het verlangen iets in hun leven te veranderen en te groeien in hun persoonlijke mogelijkheden. De psychotherapeut nodigt een cliënt uit stil te staan bij en te ervaren wat er in hem of haar omgaat. De cliënt leert anders tegen zichzelf en andere mensen aan te kijken. Door het (h)erkennen van de lastige, maar ook de sterke kanten van zichzelf, en hier gebruik van te maken, kan een cliënt beter dan tevoren met moeilijke situaties in het leven omgaan. Bovendien is de cliënt in de gelegenheid om met de therapeut na te denken over de vraag welke invulling hij of zij aan het verdere leven wil geven. De psychotherapeut ondersteunt en helpt de cliënt bij dit proces.

Belangrijker dan de aard van de klacht, is dat de cliënt bereid en ook voldoende in staat is om in een therapeutisch contact over zichzelf na te denken en stil te staan bij de eigen gevoelens. Cliëntgerichte psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen baat hebben bij een cliëntgerichte psychotherapie voor onder andere depressies, conflicten met anderen, angstgevoelens, te weinig zelfvertrouwen, (vage) lichamelijke klachten, slaapproblemen, onverwerkte trauma’s, moeilijkheden op het werk en/of thuis en stress.
De cliëntgerichte psychotherapie duurt doorgaans langer dan de klachtgerichte psychotherapie. De therapie kan een half jaar tot enkele jaren duren. Vijfentwintig sessies (ruim een half jaar) tot 50 (ongeveer een jaar) is doorgaans voldoende bij de meest voorkomende klachten.


Daarnaast maak ik in mijn behandelingen gebruik van elementen van de onderstaande therapievormen:


Cognitieve Gedragstherapie

Bij deze vorm van therapie stelt de therapeut zich actiever en sturender op dan bij de andere twee vormen. Bij de cognitieve gedragstherapie is het uitgangspunt: anders denken leidt tot anders voelen en handelen. De therapeut ontleedt samen met de cliënt hoe deze over een probleemsituatie denkt. Vervolgens gaat de therapeut op zoek naar de daarachter schuilgaande irrationele veronderstellingen en filosofieën. Wanneer de denkfouten opgespoord zijn wordt de cliënt geleerd zijn denkwijze te veranderen en worden via actieve gedragsexperimenten andere meer realistische denkwijzen bekrachtigd.


Psychoanalytische Psychotherapie

In deze therapievorm worden de problemen die de cliënt in het dagelijks leven ervaart in verband gebracht en geïllustreerd met situaties uit het verleden of problematische fases in de therapie zelf. De essentie van de behandeling berust op de bevinding dat het gedrag van mensen in sommige situaties niet gestuurd wordt door de kansen en mogelijkheden die in zijn omgeving liggen maar nog steeds bepaald kan worden door ervaringen en rolpatronen uit het verleden. In de therapie wordt dieper ingegaan op de zich steeds herhalende problemen en getracht te komen tot een beter begrip van gedeeltelijk bewuste of onbewuste samenhangen. Het aldus toegenomen zelfinzicht maakt de weg vrij naar een positiever zelfbeeld en een toekomst met meer keuzevrijheid.


foto-koosch-pels-rijcken.jpg

Contactgegevens

Psychologie en Psychotherapie

Pels Rijcken

Wezenland 11

1791 AZ Den Burg (Texel)

Bekijk de route


E-mail: info@psycholoogtexel.nl

Telefoon: 06-23492021

Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen

12.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren wordt u doorverbonden met de voicemail. Spreek een bericht in en ik bel u terug.