Sinds 1 januari 2008 wordt psychotherapie vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit het basispakket. De wijze van vergoeding verloopt niet meer per sessie, maar per gehele behandeling. Deze constructie wordt een Diagnose Behandel Combinatie genoemd, de zogenaamde DBC. De tarieven voor de verschillende DBC’s worden ieder jaar vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Aan het einde van de behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar de DBC-nota. De hoogte hiervan hangt af van de aard van het probleem en de duur van de behandeling. Bij behandelingen die langer duren dan een jaar, wordt standaard na 365 dagen een nota verstuurd.Zie hieronder voor informatie over een Privacy-verklaring.


Voor u is het van belang of ik als psychotherapeut een overeenkomst heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als dat het geval is, krijgt u daardoor 100% van de therapie vergoed. Wel verrekent de zorgverzekeraar de therapie met uw eigen risico, over het jaar waarin deze is gestart.


Voor sommige goedkope Internet- of Budget-polissen geldt dat de verzekeraar een lagere vergoeding betaalt dan waar ik contractueel recht op heb; het verschil zal aan de verzekerde in rekening worden gebracht.Voor 2019 en 2020 heb ik een contract met Achmea, CZ, Menzis en VGZ, en de onderhangende labels. Let op: sommige polissen (de goedkope 'budget-polissen') vergoeden niet het hele bedrag; er kan een eigen bijdrage van u worden gevraagd!


Er is geen overeenkomst gesloten met:

Dit betekent dat u een eigen bijdrage zult moeten betalen omdat deze verzekeraars niet 100% van de behandeling vergoeden. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het percentage dat de betreffende verzekeraar vergoedt. Kijk in uw polisvoorwaarden hoeveel uw verzekering vergoedt voor niet-gecontracteerde zorg GGZ. Als dit percentage lager is dan 75% kunt u een beroep doen op het Hinderpaal-principe, waarmee u kunt aandringen op een vergoeding van 75%. Dit principe moet waarborgen dat er geen onevenredige financiële drempel wordt opgeworpen voor het verkrijgen van zorg.

In het kennismakingsgesprek zal ruim aandacht worden besteed aan al uw vragen.Eigen risico.
Het wettelijk eigen risico voor 2019 en 2020 is 385 euro.


Annuleren - Verzuim
Niet-nagekomen afspraken die niet 24 uur tevoren zijn geannuleerd, kunnen niet meer bij de verzekering worden gedeclareerd. Ik hanteer een tarief voor verzuimde afspraken van 75 euro.


Niet verzekerde zorg.

Voor een aantal klachten en behandelvormen is de vergoeding geschrapt; dit geldt onder meer voor overspannenheid, burnout, en relatietherapie. Tijdens het kennismakingsgesprek kan ik u hierover meer duidelijkheid en informatie verschaffen. Als u besluit om de behandeling te starten, zal dit op eigen kosten zijn. Het tarief dat ik hiervoor hanteer is 100 euro per gesprek.


Overige informatie.

Met de komst van dit nieuwe systeem is er een einde gekomen aan de geheimhouding van uw behandelgegevens richting zorgverzekeraar. Diagnose, behandelsoort en behandelduur moeten aan de verzekeraar worden doorgegeven. Persoonlijk heb ik hier ernstige, principiële bezwaren tegen. Ik wil dan ook nadrukkelijk de mogelijkheid bieden om bij mij in therapie te komen zonder dat uw verzekeraar zicht krijgt op uw behandeling. Dat kan op twee manieren: de eerste is via het tekenen van een privacy-verklaring zodat er geen diagnose-gegevens naar de verzekeraar gaan. Gegevens over behandelsoort en behandelduur staan wel in de declaratie, dus uw verzekeraar weet wel dat u psychologische hulp hebt ontvangen. De tweede manier is dat u helemaal buiten het registratiesysteem om in behandeling komt. Dit betekent wel dat de kosten geheel voor rekening van u als cliënt komen.

In 2019 geldt hiervoor een tarief van 100 euro per gesprek. U kunt over deze kwestie meer lezen op de volgende websites:


De Vrije Psych en DBCvrij.

Stelt u vooral al uw vragen over dit onderwerp, want het is erg ingewikkeld.

foto-koosch-pels-rijcken.jpg

Contactgegevens

Psychologie en Psychotherapie

Pels Rijcken

Wezenland 11

1791 AZ Den Burg (Texel)

Bekijk de route


E-mail: info@psycholoogtexel.nl

Telefoon: 06-23492021

Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen

12.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren wordt u doorverbonden met de voicemail. Spreek een bericht in en ik bel u terug.

Sinds 1 januari 2008 wordt psychotherapie vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit het basispakket. De wijze van vergoeding verloopt niet meer per sessie, maar per gehele behandeling. Deze constructie wordt een Diagnose Behandel Combinatie genoemd, de zogenaamde DBC. De tarieven voor de verschillende DBC’s worden ieder jaar vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Aan het einde van de behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar de DBC-nota. De hoogte hiervan hangt af van de aard van het probleem en de duur van de behandeling. Bij behandelingen die langer duren dan een jaar, wordt standaard na 365 dagen een nota verstuurd.Zie hieronder voor informatie over een Privacy-verklaring.


Voor u is het van belang of ik als psychotherapeut een overeenkomst heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als dat het geval is, krijgt u daardoor 100% van de therapie vergoed. Wel verrekent de zorgverzekeraar de therapie met uw eigen risico, over het jaar waarin deze is gestart.


Voor sommige goedkope Internet- of Budget-polissen geldt dat de verzekeraar een lagere vergoeding betaalt dan waar ik contractueel recht op heb; het verschil zal aan de verzekerde in rekening worden gebracht.Voor 2019 en 2020 heb ik een contract met Achmea, CZ, Menzis en VGZ, en de onderhangende labels. Let op: sommige polissen (de goedkope 'budget-polissen') vergoeden niet het hele bedrag; er kan een eigen bijdrage van u worden gevraagd!


Er is geen overeenkomst gesloten met:

Dit betekent dat u een eigen bijdrage zult moeten betalen omdat deze verzekeraars niet 100% van de behandeling vergoeden. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het percentage dat de betreffende verzekeraar vergoedt. Kijk in uw polisvoorwaarden hoeveel uw verzekering vergoedt voor niet-gecontracteerde zorg GGZ. Als dit percentage lager is dan 75% kunt u een beroep doen op het Hinderpaal-principe, waarmee u kunt aandringen op een vergoeding van 75%. Dit principe moet waarborgen dat er geen onevenredige financiële drempel wordt opgeworpen voor het verkrijgen van zorg.

In het kennismakingsgesprek zal ruim aandacht worden besteed aan al uw vragen.Eigen risico.
Het wettelijk eigen risico voor 2019 en 2020 is 385 euro.


Annuleren - Verzuim
Niet-nagekomen afspraken die niet 24 uur tevoren zijn geannuleerd, kunnen niet meer bij de verzekering worden gedeclareerd. Ik hanteer een tarief voor verzuimde afspraken van 75 euro.


Niet verzekerde zorg.

Voor een aantal klachten en behandelvormen is de vergoeding geschrapt; dit geldt onder meer voor overspannenheid, burnout, en relatietherapie. Tijdens het kennismakingsgesprek kan ik u hierover meer duidelijkheid en informatie verschaffen. Als u besluit om de behandeling te starten, zal dit op eigen kosten zijn. Het tarief dat ik hiervoor hanteer is 100 euro per gesprek.


Overige informatie.

Met de komst van dit nieuwe systeem is er een einde gekomen aan de geheimhouding van uw behandelgegevens richting zorgverzekeraar. Diagnose, behandelsoort en behandelduur moeten aan de verzekeraar worden doorgegeven. Persoonlijk heb ik hier ernstige, principiële bezwaren tegen. Ik wil dan ook nadrukkelijk de mogelijkheid bieden om bij mij in therapie te komen zonder dat uw verzekeraar zicht krijgt op uw behandeling. Dat kan op twee manieren: de eerste is via het tekenen van een privacy-verklaring zodat er geen diagnose-gegevens naar de verzekeraar gaan. Gegevens over behandelsoort en behandelduur staan wel in de declaratie, dus uw verzekeraar weet wel dat u psychologische hulp hebt ontvangen. De tweede manier is dat u helemaal buiten het registratiesysteem om in behandeling komt. Dit betekent wel dat de kosten geheel voor rekening van u als cliënt komen.

In 2019 geldt hiervoor een tarief van 100 euro per gesprek. U kunt over deze kwestie meer lezen op de volgende websites:


De Vrije Psych en DBCvrij.

Stelt u vooral al uw vragen over dit onderwerp, want het is erg ingewikkeld.

foto-koosch-pels-rijcken.jpg

Contactgegevens

Psychologie en Psychotherapie

Pels Rijcken

Wezenland 11

1791 AZ Den Burg (Texel)

Bekijk de route


E-mail: info@psycholoogtexel.nl

Telefoon: 06-23492021

Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen

12.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren wordt u doorverbonden met de voicemail. Spreek een bericht in en ik bel u terug.