PRIVACYSTATEMENT J.W.G. Pels Rijcken


Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie Pels Rijcken, gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37152659, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ik persoonsgegevens verwerk:

Ik verwerk persoonsgegevens die

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

Ik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mij persoonsgegevens verwerken.

Ik sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


Ik deel persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ik hanteer in beginsel de volgende bewaartermijnen:

Ik kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


U hebt het recht mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact met mij opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@psycholoogtexel.nl . Dit is echter geen beveiligde omgeving, dus ik kan de veiligheid van het emailverkeer niet garanderen. Ik adviseer u dan ook om geen persoonlijke gegevens via de email te versturen. De kans dat er iets fout gaat is heel klein, maar toch...


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kunt u contact met mij opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@psycholoogtexel.nl Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

foto-koosch-pels-rijcken.jpg

Contactgegevens

Psychologie en Psychotherapie

Pels Rijcken

Wezenland 11

1791 AZ Den Burg (Texel)

Bekijk de route


E-mail: info@psycholoogtexel.nl

Telefoon: 06-23492021

Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen

12.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren wordt u doorverbonden met de voicemail. Spreek een bericht in en ik bel u terug.

PRIVACYSTATEMENT J.W.G. Pels Rijcken


Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie Pels Rijcken, gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37152659, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ik persoonsgegevens verwerk:

Ik verwerk persoonsgegevens die

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

Ik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mij persoonsgegevens verwerken.

Ik sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


Ik deel persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ik hanteer in beginsel de volgende bewaartermijnen:

Ik kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


U hebt het recht mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact met mij opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@psycholoogtexel.nl . Dit is echter geen beveiligde omgeving, dus ik kan de veiligheid van het emailverkeer niet garanderen. Ik adviseer u dan ook om geen persoonlijke gegevens via de email te versturen. De kans dat er iets fout gaat is heel klein, maar toch...


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kunt u contact met mij opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@psycholoogtexel.nl Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

foto-koosch-pels-rijcken.jpg

Contactgegevens

Psychologie en Psychotherapie

Pels Rijcken

Wezenland 11

1791 AZ Den Burg (Texel)

Bekijk de route


E-mail: info@psycholoogtexel.nl

Telefoon: 06-23492021

Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen

12.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren wordt u doorverbonden met de voicemail. Spreek een bericht in en ik bel u terug.